domingo, 22 de febrero de 2015
Gestió de la informació T2
A 02

Fet per Marina Amalrich i Ana Cebrián 


6- Telecinco. Boda de Chelsea Clinton.
La funció d’aquest exemple, és de qualitat. Encara que pugui semblar que és complementària, ja que l’exemple, que és la boda de Chelsea Clinton va complementant amb un suport de documentació, té una funció de credibilitat i verificació. Els nostres arguments es basen en el fet que hi ha un ús molt gran d’imatges, vídeos i arguments de qualitat.
Una de les imatges que em traït de documentació (d’arxiu) de Chelsea Clinton és en el moment que ella es gradua i va agafada de la mà dels seus pares. Per aquest mateix motiu, que hi hagi documentació d’arxiu, ens fa pensar en la funció de rendibilitat.

En aquest exemple, descriu també les imatges que creus que són de documentació (d’arxiu) que apareixen al llarg del vídeo

7- USA Today. Interactive Pope Benedict XVI
La funció d’aquest segon exemple, és de creativitat, perquè tota la peça té una funció de documentació. A més a més podem dir que té una funció de rendibilitat perquè permet la reutilització de material informatiu.

8- Campofrio. El currículum de todos
Sobre aquest exemple, destacaríem la creativitat dins de la funció de qualitat, ja que hi ha un ús extensiu de documentació augmenta la qualitat i credibilitat del producte que anuncien.
També destaquem la funció de creativitat amb la funció preparatòria, pel procés d’investigació sobre el que hi ha produït tant laboralment com culturalment.


9- El Periodico. El precio del Tomate
La funció de creativitat, preparatòria, per la creació. Hi ha hagut un procés d’investigació per la creació d’un producte. 

10- Mad Men
La funció d’aquest exemple és de creativitat, ja que hi ha información i ús de la documentació.

11- La sexta. El Objetivo
Sobre aquest exemple, l’enfocaríem cap a la funció de verificació, dins de la funció de qualitat. Verifiquen amb la comprovació d’imatges, dades, localitzacions… és una funció que està molt relacionada amb la credibilitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario