miércoles, 6 de mayo de 2015


A12, 6 maig 2015

Ana Cebrián y Marina Amalrich

1. RSS

-Obrir compte o perfil al lector de RSS Feedly. Recopilar a Feedly una sèrie de fonts d’informació que permetin la subscripció per RSS: blogs, seccions de diaris, resultats d’alertes... La quantitat de fonts d’informació és optativa, amb un mínim de 10.

-Organitzar la informació per carpetes: al menys, en dos o tres carpetes
Amb l'exercici del feedly, el que em fet, ha sigut primeramet, fer-nos un compte del feedly i seguidament, buscar tòpics relacionats amb la matèria del nostre bloc. Com per exemple, viatges, hotels, travel, formes de viatjar... Un cop seleccionats els tòpics que ens interesaven, els hem afegit a carpetes creades al feedly, i em fet captura de pantalla del treball realitzat.2. Delicious

- Obrir un perfil a Delicious i recopilar una sèrie de fonts d’informació (webs, articles, posts, etc) relacionades amb el tema del blog . La quantitat és optativa, una orientació és entre 10 i 20 aproximadament, fins a finals de curs.

Per exemple, es poden posar les fonts exposades a classe a l’activitat individual A0, els resultats obtinguts en les activitats de cerques a Google, seguiment d’Alertes, seguiment per RSS, etc.

- És molt important a Delicious etiquetar bé: es valorarà especialment l’etiquetatge
realitzat 

A la part del Delicious, el que hem fet, és registrar-nos en aquesta pàgina amb un usuari nou vinculat al Twitter. Un cop registrades, hem cercat webs relacionades amb el tema del bloc, com webs d'hotels, de viatges, etc... i hem apretat a la pestanyeta que ens sortia a dalt a la dreta del Delicious, per marcar-la, seguidament hem posat hashtags relacionats amb el tema de la pàgina.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario